Trang chủ Thông tin dịch vụ Thông tin về các dịch vụ
 

Các hình thức tiếp nhận hồ sơ mắc điện

 

 1. Tiếp nhận trực tiếp tại phòng giao dịch Điện lực.

2. Tiếp nhận qua số điện thoại dịch vụ khách hàng: 067 3992000 hoặc số điện thoại tại các Điện lực:

dien thoai dia chi Dluc
3. Tiếp nhận qua trang Web của Công ty:
http://pcdongthap.evnspc.vn/Hỗ trợ khách hàng/ Đăng ký mua điện
4. Tiếp nhận qua đường Bưu điện.
Lưu ý: hồ sơ gửi qua Bưu điện phải được công chứng hoặc chứng thực

In      Trở về
 
Các Thông tin về các dịch vụ đã đưa
   Hợp tác với ngân hàng (06:19 - 14/05/2015)
   Các hình thức thu tiền điện (06:16 - 14/05/2015)
   Các dịch vụ của Điện lực (05:36 - 14/05/2015)

Đầu trang