Trang chủ Biểu giá điện Biểu giá điện 2015
 

Biểu giá điện áp dụng từ ngày 16/3/2015

 
 
 Ngày 12/03/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2256/QĐ-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo đó, biểu giá mới áp dụng kể từ ngày 16-3-2015, giá bán điện bình quân là 1.622,01 đ/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

In      Trở về evnspc.vn
 
Các Biểu giá điện 2015 đã đưa
   Biểu giá điện 2014 theo Thông Tư số 16_2014_TT_BCT (04:42 - 02/06/2014)
   Biểu giá điện 2013 theo Thông Tư số 19/2013/TT-BCT (01:04 - 03/08/2013)

Đầu trang