Trang chủ Văn bản, pháp luật Văn bản, pháp luật
 

Quy định về định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại

 

Thông tư 25/2014/TT-BCT ngày 06 tháng 8 năm  204 quy định về phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại

Quyết định số 8474/QĐ-BCT ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại

In      Trở về
 
Các Văn bản, pháp luật đã đưa
   Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18/6/2014 của Bộ Công Thương ban hành Mẫu HĐMBĐ phục vụ mục đích sinh hoạt (02:10 - 09/09/2014)
   Quyết định số 4887/QĐ-BCT ngày 30/5/2014 của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện (02:02 - 09/09/2014)
   Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương Quy định về thực hiện giá bán điện (01:58 - 09/09/2014)
   Thông tư số 15/2014/TT-BCT ngày 28/5/2014 của Bộ Công Thương quy định về mua, bán công suất phản kháng (01:52 - 09/09/2014)
   Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 của Bộ Công Thương Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện (01:48 - 09/09/2014)
   Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ Công Thương Quy định về kiểm tra hoạt động Điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp Hợp đồng mua bán điện (07:15 - 04/09/2014)
   Quyết định số 34 /2006/QĐ-BCN ngày 13 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (Nay là Bộ Công Thương) Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn (07:07 - 04/09/2014)
   Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của Bộ Công Nghiệp (Nay là Bộ Công Thương) Về việc ban hành Quy định kỹ thuật điện nông thôn (07:00 - 04/09/2014)
   Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT/BTC-BCT ngày 04/12/2013 Hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn (06:44 - 04/09/2014)
   Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT Hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (06:41 - 04/09/2014)
   Nghị định 137/2013/NĐ-CP Quy định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực (06:28 - 04/09/2014)
   Nghị định 134/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC, AN TOÀN ĐẬP THỦY ĐIỆN, SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ (04:04 - 04/09/2014)
   Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện (02:50 - 04/09/2014)
   Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Điện lực số 24/2012/QH13 (02:39 - 04/09/2014)
   Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (02:28 - 04/09/2014)

Đầu trang