Trang chủ Văn bản, pháp luật Văn bản, pháp luật
 

Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương Quy định về thực hiện giá bán điện

Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương Quy định về thực hiện giá bán điện

In      Trở về
 
Các Văn bản, pháp luật đã đưa
   Thông tư số 15/2014/TT-BCT ngày 28/5/2014 của Bộ Công Thương quy định về mua, bán công suất phản kháng (01:52 - 09/09/2014)
   Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 của Bộ Công Thương Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện (01:48 - 09/09/2014)
   Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ Công Thương Quy định về kiểm tra hoạt động Điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp Hợp đồng mua bán điện (07:15 - 04/09/2014)
   Quyết định số 34 /2006/QĐ-BCN ngày 13 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (Nay là Bộ Công Thương) Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn (07:07 - 04/09/2014)
   Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của Bộ Công Nghiệp (Nay là Bộ Công Thương) Về việc ban hành Quy định kỹ thuật điện nông thôn (07:00 - 04/09/2014)
   Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT/BTC-BCT ngày 04/12/2013 Hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn (06:44 - 04/09/2014)
   Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT Hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (06:41 - 04/09/2014)
   Nghị định 137/2013/NĐ-CP Quy định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực (06:28 - 04/09/2014)
   Nghị định 134/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC, AN TOÀN ĐẬP THỦY ĐIỆN, SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ (04:04 - 04/09/2014)
   Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện (02:50 - 04/09/2014)
   Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Điện lực số 24/2012/QH13 (02:39 - 04/09/2014)
   Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (02:28 - 04/09/2014)
   Luật Điện lực 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 (00:32 - 04/09/2014)
   Chỉ thị tiết kiệm điện năm 2011 của Thủ Tướng Chính Phủ (09:09 - 13/05/2011)

Đầu trang