Trang chủ Văn bản, pháp luật Văn bản, pháp luật
 

Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của Bộ Công Nghiệp (Nay là Bộ Công Thương) Về việc ban hành Quy định kỹ thuật điện nông thôn

Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của Bộ Công Nghiệp (Nay là Bộ Công Thương) Về việc ban hành Quy định kỹ thuật điện nông thôn

In      Trở về
 
Các Văn bản, pháp luật đã đưa
   Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT/BTC-BCT ngày 04/12/2013 Hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn (06:44 - 04/09/2014)
   Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT Hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (06:41 - 04/09/2014)
   Nghị định 137/2013/NĐ-CP Quy định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực (06:28 - 04/09/2014)
   Nghị định 134/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC, AN TOÀN ĐẬP THỦY ĐIỆN, SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ (04:04 - 04/09/2014)
   Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện (02:50 - 04/09/2014)
   Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Điện lực số 24/2012/QH13 (02:39 - 04/09/2014)
   Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (02:28 - 04/09/2014)
   Luật Điện lực 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 (00:32 - 04/09/2014)
   Chỉ thị tiết kiệm điện năm 2011 của Thủ Tướng Chính Phủ (09:09 - 13/05/2011)

Đầu trang