Trang chủ Văn bản, pháp luật Văn bản, pháp luật
 

Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT Hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

 

Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 06/01/2009 Hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện  trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

In      Trở về
 
Các Văn bản, pháp luật đã đưa
   Nghị định 137/2013/NĐ-CP Quy định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực (06:28 - 04/09/2014)
   Nghị định 134/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC, AN TOÀN ĐẬP THỦY ĐIỆN, SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ (04:04 - 04/09/2014)
   Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện (02:50 - 04/09/2014)
   Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Điện lực số 24/2012/QH13 (02:39 - 04/09/2014)
   Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (02:28 - 04/09/2014)
   Luật Điện lực 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 (00:32 - 04/09/2014)
   Chỉ thị tiết kiệm điện năm 2011 của Thủ Tướng Chính Phủ (09:09 - 13/05/2011)

Đầu trang