Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Thông cáo báo chí về việc hoàn thành đóng điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer

NinhthuancompactTổng công ty Điện lực miền Nam thông cáo báo chí về việc hoàn thành đóng điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer. Xem

In      Trở về
Đầu trang