Trang chủ Hoạt động Đoàn thể Đảng
 

EVNSPC: Đảng bộ bộ phận Cơ quan chú trọng phát triển đảng, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh

Cơ quan Tổng công ty Điện lực Miền Nam với chức năng nhiệm vụ là tham mưu giúp việc cho Ban lãnh đạo Tổng công ty xây dựng chiến lược phát triển dài hạn và cụ thể hóa bằng các chương trình kế hoạch hàng năm để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ cho việc phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn các tỉnh phía Nam.

 

Trong nhiều năm qua, để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ, Cơ quan Tổng công ty rất quan tâm chú trọng đến việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CNVC-LĐ, trong đó, nổi bật là công tác phát triển Đảng.

Hiện nay, Cơ quan Tổng công ty có tổng số 299 CBVN-LĐ, trong đó có 110 là đảng viên đang sinh hoạt tại 14 chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Cơ quan (chiếm tỷ lệ 1/3 tổng số CNVC-LĐ ). Về trình độ học vấn 100% đảng viên tốt nghiệp phổ thông trung học, hơn 90% đảng viên có trình độ từ cao đẳng đến thạc sĩ. Trong 3 năm qua (2008 đến 2010), Đảng bộ đã kết nạp được 11 đồng chí đảng viên mới, vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ Quan đề ra. Trong năm 2011 đã hoàn tất 05 hồ sơ phát triển Đảng, trình Đảng ủy Tổng công ty xem xét, 02 hồ sơ đang bổ sung hoàn thiện và hơn 40 quần chúng ưu tú được cử đi học lớp tìm hiểu về Đảng (Sau khi dự học, trong số này, đến nay có 05 trường hợp đang viết lý lịch xin vào Đảng, 06 trường hợp đang thẩm tra, sưu tra lý lịch).

Đạt được kết quả trên, Đảng ủy Cơ Quan đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể:

  • Đưa chỉ tiêu phát triển Đảng vào Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ, hàng năm cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu giao cho các chi bộ trực thuộc để thực hiện và đây cũng là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức đảng các cấp trong dịp cuối năm.
  • Chỉ đạo các phong trào tổ chức đoàn thể quần chúng lựa chọn, giới thiệu những quần chúng ưu tú cho Đảng
  • Định kỳ hàng quý tổ chức các buổi báo cáo thời sự cho CNVC-LĐ Cơ Quan và tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng ưu tú tham gia các lớp tìm hiểu về Đảng do Đảng ủy Khối doanh nghiệp công nghiệp TW tại Tp.HCM tổ chức.
  • Đưa công tác phát triển Đảng vào nội dung sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ đến Đảng bộ Cơ Quan để kiểm điểm những việc đã thực hiện, qua đó có chỉ đạo những việc cần thực hiện trong thời gian tới.
  • Phân công cấp ủy viên trực tiếp phụ trách công tác phát triển Đảng để đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện.

Trong những giải pháp trên, khâu được quan tâm chú trọng nhất là “chất lượng đầu vào”, hướng tới mục tiêu là không ngừng tăng về số lượng và phải thật sự mạnh về chất lượng. Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc phát động các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường và cơ hội thuận lợi để quần chúng có ý thức, xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện, thử thách. Qua đó, chi bộ lựa chọn, giới thiệu những quần chúng ưu tú cho Đảng. Để không bị động bởi thời gian xác minh, sưu tra, các quần chúng ưu tú sau khi được chi bộ đưa vào diện tạo nguồn, sẽ viết lý lịch, báo cáo về đảng ủy cấp trên cho tổ chức thẩm tra, sưu tra. Sau khi đủ tiêu chuẩn, điều kiện được chuyển về chi bộ tiến hành các bước tiếp theo để hoàn tất các hồ sơ, thủ tục đề nghị đảng ủy cấp trên xem xét kết nạp Đảng.

Với những nỗ lực trên, số lượng đảng viên được kết nạp mỗi năm mỗi tăng và hầu hết các đảng viên do các chi bộ trực thuộc và Đảng ủy Cơ Quan giới thiệu, kết nạp luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, là nòng cốt trong mọi hoạt động của đơn vị và được quần chúng tín nhiệm.

Bên cạnh đó, việc bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận cho đội ngũ đảng viên cũng được cấp ủy các cấp quan tâm đầu tư. Đảng viên được tạo điều kiện tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị từ sơ cấp đến trung, cao cấp chính trị do Trung tâm bồi dưỡng chính trị của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Công nghiệp TW tại TP. HCM tổ chức. Tính đến nay, số đảng viên có trình độ cao cấp chính trị là 21 đồng chí (đang học là 04 đồng chí, làm hồ sơ dự học 04 đồng chí), số đảng viên có trình độ trung cấp chính trị là 03 đồng chí.

Do có sự quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CNVC-LĐ nên Cơ Quan Tổng công ty đã góp phần nhất định đến việc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch chung của Tổng công ty trong thời gian qua. Đối với tổ chức Đảng, qua kết quả phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm, tỷ lệ chi bộ được công nhận danh hiệu trong sạch vững mạnh luôn đạt 100%, số đảng viên được công nhận danh hiệu đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 96% trở lên. Trong năm 2010, Đảng bộ Cơ Quan được Đảng ủy Tổng công ty và Đảng ủy Khối công nhận là “Tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền, 2008 - 2010 ” và nhiều đảng viên được công nhận danh hiệu đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đề cập về chương trình công tác trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Hợp – Bí thư Đảng ủy bộ phận Cơ Quan cho biết “ Đảng ủy Cơ Quan sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ CNVC-LĐ, trong đó chú trọng đầu tư cho công tác phát triển Đảng, đối tượng quan tâm là CNVC-LĐ, đoàn viên thanh niên, cán bộ khoa học kỹ thuật trẻ  để nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên, hướng đến mục tiêu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trên giao và cải thiện đời sống cho CNVC-LĐ”.

(Theo: Đặng Phước Dũng - CĐ EVNSPC )
In      Trở về
 
Các Đảng đã đưa
   Đạo đức Hồ Chí Minh- một kiểu mẫu về sự nhất quán giữa tư tưởng và hành động (01:16 - 19/05/2011)

Đầu trang