Hướng dẫn mua điện trung áp


        Công ty Điện lực Đồng Tháp thực hiện cấp điện mới cho khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp với thời gian thực hiện liên quan đến ngành điện không quá 10 ngày làm việc.

        Khách hàng có nhu cầu liên hệ với các điểm giao dịch khách hàng của Điện lực sở tại để được hướng dẫn cụ thể hoặc dowload các hồ sơ hướng dẫn để thực hiện:

1. Hồ sơ cấp điện(File đính kèm)

2. Lưu đồ trình tự cấp điện (File đính kèm)

3. Hồ sơ thỏa thuận đấu nối (File đính kèm)

4. Mẫu biên bản thỏa thuận đấu nối và yêu cầu kỹ thuật (File đính kèm)

5. Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành (File đính kèm)

6. Mẫu biên bản nghiệm thu kỹ thuật (File đính kèm)

7. Mẫu biên bản nghiệm thu đóng điện (File đính kèm)

8. Biên chế hồ sơ đề nghị đóng điện (File đính kèm)

9. Quyết định số 575/QĐ-PCĐT ngày 01/3/2017 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc quy định cấp điện cho khách hàng mua điện qua trạm chuyên dùng từ lưới điện trung áp tại Công ty Điện lực Đồng Tháp. (File đính kèm)

       Lưu ý: Trước khi tổ chức thi công công trình, quý khách hàng phải hoàn tất các thủ tục: xác nhận sự phù hợp quy hoạch phát triển điện lực; thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện; xin giấy phép thi công công trình điện với các Cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương nơi dự kiến xây dựng công trình. Thời gian thực hiện các thủ tục nêu trên theo quy định tại Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công thương.

Để khách hàng thuận lợi trong quá trình thiết kế và thỏa thuận đấu nối, khách hàng có thể tham khảo Thiết kế mẫu các công trình điện do Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành thông qua Quy định Tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không và Quy định Tiêu chuẩn Vật tư thiết bị lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Viết bởi kinhdoanhpcdt